Elmotorn historia

Michael Faraday att elektrisk energi kan omvandlas till rörelseenergi med hjälp av elektromagnetism. Den roterande motorn, däremot, måste använda sig av mekaniska element (till exempel kulskruvar och kugghjul) för att omvandla en roterande rörelse till en . Istället föt att människan ska slita hårt så gör elmotorn det åt oss.

Elbilen har egentligen bara två huvudkomponenter: Elmotorn och batterierna. Sedan tillkommer lite kablage och elektronik för att ladda . Redan 19lanserad Ferdinand Porsche en hybridbil med en förbränningsmotor som drev två elmotorer som i sin tur drev . Michael Faraday uppfann den elektriska motorn 18och generatorn år 1831.

Elmotorn och generator är viktiga delar i tekniska system. I början av bilens historia fanns det alltså tre driftsalternativ att välja bland. Elmotorn var ett bättre alternativ och General Electric tillverkade elbilar ända fram till . AB Traction köpte FHP Elmotor år 20och företaget fick namnet Ankarsrum . I Arboga Mekaniska Verkstad installerades en elmotor först i landet 18för drift av verktygsmaskiner vid en taktransmission.

På Ny Teknik kan du läsa allt om Elmotor. Klicka här för att hitta artiklar och nyheter om Elmotor.