Grön fri proffs

För alla ytor utomhus så som fasader, tak, marksten och markiser m. Bruksanvisning: Späd Grön-Fri Proffs med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle, så att ytan blir blöt.

Grön-Fri och alla tillbehör du behöver för att göra en behandling hittar du i färg-. För dig som vill bli Grön-Fri Entreprenör. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten och markiser m. Appliceras med lågtrycksspruta eller pensel.

Grön-Fri Proffs kan även appliceras med . Grön-Fri innehåller 7- Bensaltensid Grön-Fri proffs innehåller 20- Bensaltensid Ska absolut köpa och riktigt dränka in hela mitt tak med . Effektivt medel mot alger och lav på alla ytor utomhus, t. På väderutsatta ytor såsom tak och markytor . JAPE Grön Fri Alg-och Lavborttagning Proffs Biocid . Grön-Fri är ett effektiv medel mot alger och lav. I filmen beskriver vi vad det är som växer och hur du ska.

Här ser ni verkligen vilken effekt Grön-Fri Proffs har. Dessa bilder är tagna med ca två veckors mellanrum på putsad STO-fasad. Mot alger, mossor och lavar samt mot blånad på trä.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Vi är auktoriserade Grön-Fri Proffs entreprenörer och har stor erfarenhet av att behandla tak, fasader och andra ytor med Grön-Fri Proffs. Rena tak – Grön-Fri , Proffs på papptak och plåtslageriarbeten, sedumak, papptak tätskikt takläggare takpapp pvc-duk. Men det finns en lösning – Grön-Fri Proffs! Som auktoriserade entreprenörer hjälper dig att få rena tak och fina fasader.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds. Artiklarna klarar inte alla BASTA-kriterierna. Konsultera leverantörens riskinformation innan du väljer en av dessa. Produkten finns nu i jämförelselistan som du hittar i vänsterspalten. Hantverksproffsen är auktoriserad Grön-Fri entreprenör och hjälper dig få bort dina påväxtproblem.

Grön-Fri är det mest effektiva medlet mot påväxt.


About Hugo