Högerhandsregeln spole

Högerhandsregeln (även kallad tumregeln) är en mnemoteknik och används i fysik och matematik för att, med hjälp av högerhanden, bestämma vilken riktning . Högerhandsregeln ger då att kraften på den högra ledaren är riktad mot den vänstra ledaren. En spole är et metallrör som är lindat med en strömledande tråd.

När det går ström genom denna tråd så kommer ett magnetfält att uppkomma i spolen. Testa och använd högerhandsregeln på flash animeringen nedan. Högerhandsregeln ger då strömriktningen ut från lindningen.

En konstant ström I genom en spole ger upphov till ett magnetiskt flöde.

Så står det under med riktning åt höger enligt högerhandsregeln. Antar att man ska använda högerhandsregeln för att ta reda på vart. Att strömmen ökar i spole P när du slår på strömmen hoppas jag att du . Tumregeln (kallas även skruvregeln eller högerhandsregeln) visar de. Om en ledare lindas till en spole så förstärks fältet för varje varv. En spole som det går ström genom bildar en elektromagnet som har samma.

Enligt högerhandsregeln åstadkoms detta om strömmen i spolen är riktad som i figuren. Då måste batteriets pluspol anslutas till spolens högra anslutning. Om strömriktningen samordnas med flödet enligt högerhandsregeln, och spänningen över spolen samordnas med ström enligt passiv teckenkonvention, blir .

Använd högerhandsregel 2b för att ta reda på magnetfäl- tets riktning inuti spole P när. Bestäm hur magnetfältet från spole P är riktat inuti spole. Pressas spolen samman så att ytan ändras så. Cirkulär spole med 5varv och radien cm och orienterad så att det. Högerhandsregeln ger ett cirkulärt magnetfält med riktning medurs.

Orsaken till den i spolen inducerade strömmen kan ses som stavmag-. Högerhandsregel II : Greppa en spole med höger han så att de fyra böjda fingrarna följer strömmens riktning genom spolens slingor.