Html svenska tecken

När du använder svenska tecken i dina sidor kan vissa tecken visas felaktigt i. Webbdesign › XHTMLCachadLiknandeIbland måste du använda dig av specialanpassad kod när du vill använda svenska bokstäver å ä och ö eller andra specialtecken. Annica Tigers efterlevande, och vi har därigenom säkerställt att en viktig del av den svenska internethistorien bevaras för framtiden. Html krypterar inte dina ÅÄÖ utan du har problem med teckenkodningen. Cachadmars 20- inlägg – ‎författareOm jag skriver svenska tecken i en HTML-fil och sen sparar den i UTF- ska den då visas korrekt i webbläsaren, eller visar svenskspråkiga . En sak som snabbt slog mig var att när jag lagrar svenska tecken i min. Ibland räcker tangentbordet inte till, men här hittar du HTML- . CachadLiknandeEtt tomt element har ingen stopptagg utan bara ett stopptecken.

ISO-8859-(som i likhet med UTF-bland annat innehåller våra svenska tecken å, ä och ö). Väljer jag däremot att hämta datan i html filen så fungerar det. Då jag sätter en variabel med svenska tecken i logikfilen så .