Hur många symmetrilinjer har en rektangel

I den här genomgången lär du dig vad symmetri och framförallt. Hur många symmetrilinjer har en rektangel där höjden inte är lika med bredden? På motsvarande sätt har de flesta rektanglar två symmetrilinjer.

En pyramid vars basyta är en kvadrat har (skriv hur många). Antal symmetrilinjer i en kvadrat, liksidig triangel, cirkel och parallellogram. En pyramid vars basyta är en kvadrat har (skriv hur många) a) ______ sidoytor.

EFC på liknande sätt speglar symmetrilinjen Sen rektangel till en annan.

GHur många symmetrilinjer har flaggorna nedan, förresten vilka flaggor är det? Hur många symmetrilinjer har den liksidiga triangeln? Hur många symmetrilinjer har den likbenta . Vi har då en nedre rektangel med måtten x och en övre med. Triangel ska ha en längre sida, figur har två. Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Vi undersöker hur många symmetrilinjer en rektangel har. Hur många symmetrilinjer har de övriga figurerna 3–11?

En parallellogram där alla vinklar är räta kallas rektangel. F öremål som har en eller flera symmetrilinjer är symmetriska. Vilka av följande geometriska figurer är symmetriska och hur många symmetri linjer har de? Nu är jag med tror jag, det finns alltså lika många symmetrilinjer som det finns. Men hur blir det med udda antal (triangel, femhörning, sjuhörning ) ? Nej det stämmer inte ju, en rektangel tex har ju bara två symmetrilinjer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska. Rita en rektangel som har dubbelt så stor area som den. Rombens diagonaler är sambdigt symmetrilinjer och de är.

Symmetrilinjen S speglar den röda rektangeln ABCD till rektangeln EFC. GHur många symmetrilinjer har flaggorna nedan, förresten vilka flaggor är det . Kan du definiera en polygon, rektangel, kvadrat, triangel, parallellogram,. Hur många symmetrilinjer har en liksidig pentagon (femhörning)? Oskar Eriksson Beräkna Arean av den triangelskiva som har sina hörn i. Jag heter Julia Lunderg och jag skulle gärna vilja veta hur många dygn det ungefär. Area är ytan av en figur, tänk dig att du ska lägga golv i figuren du har.

Hur många symmetrilinjer har en liksidig triangel? Ta hänsyn endast till trafikmärkenas yttre form. En månghörning kan ha många olika former.

Detta är varken en kvadrat eller rektangel, men ändå har den fyra hörn.