Ip only operatörer

Alla operatörer är välkomna att vara innehållsleverantörer i våra öppna nät eller köpa wholesaletjänster av oss för att kunna adressera egna kunder. Med nya avtalet levererar IP-Only höghastighetsfiber till Office Depot. Internetoperatören IP-Only genomför en investering om cirka hundra miljoner kronor för .

IP-Only är en svensk infrastrukturoperatör, som bygger, driver, och äger fiberinfrastruktur i norden. IP-Only lägger grunden för det nya digitala . Det ger vi tack vare vårt egna nät samt att vi jobbar med alla nätägare från andra operatörer till stadsnät. En alliansfrihet utan begränsande koncernförhållanden.

IP-Only grundades 19och driver ett nordiskt fibernät och levererar också kapacitet till några av världens största operatörer och företagskunder med mycket . IP Only är rena mardrömmen för oss operatörer, dom vet tyvärr riktigt inte hur dom skall jobba ännu. Det var IP Only som gick segrande ur striden med Telia och jag är fortfarande glad över det. Alla operatörer konkurrerar på lika villkor i nätet. Frågan om tillgång till fiber för villahushållen är viktig för Villaägarna och förbundet har därför inlett ett samarbete med fiberoperatören IP-Only, . I december genomförde operatören IP-Only en kraftig uppgradering av sitt kärnnät och ökade också kapaciteten mot nätknutpunkten Netnod.

IP-Only är en utmanare – en självständig, svensk Internet- och teleoperatör som länge främst riktat sig till de allra mest . Vi har äntligen fått igenom fiber i bostadsföreningen. Bahnhof BredbandAllTele Boxer Viasat ComHem .

Anslutningen fungerar bra och jag har 5-operatörer att välja på. Beställde för några år sedan fiber från ip-only här i Uppsala, men sedan . IP-Only Knivsta bygger neutrala, öppna fibernät och erbjuder tjänster som kommunikationsoperatör. Det fibernät som nu anläggs till villor, flerbostadshus, . Synpunkter avseende PTS policydokument för IP-baserad telefoni.

IP-Only Telecommunication Networks AB är en av endast fyra operatörer i Sverige som äger . Ett dagsfärskt besked var att IP-Only har fått in erforderligt antal. Energi för att dra fiber i området erbjuder inte IP-Only Telia som operatör.


About Hugo