Jordfelsbrytaren går inte att slå på

Endast som en indikation på om det kan vara fel på jordfelsbrytaren. Går JFBn inte att slå till då så är det ett mekaniskt fel på JFBn. Helt plötsligt så slår jordfelsbrytaren ut, och det går inte att knäppa upp den.

Om strömmen går i din lägenhet beror det troligtvis på att jordfelsbrytaren eller. Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av gör du . Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. Om störningarna inträffar flera gånger bör hjälp sökas .

Om strömmen går i din lägenhet är det i regel jordfelsbrytaren eller en säkring. Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av ska du . Det kan även vara ett elfel om jordfelsbrytaren inte löser ut direkt men den gör det. Skulle inte jordfelsbrytaren lösa ut så kan man slå på en dvärgbrytare i taget för att få.

Slår man sedan på strömmen och säkringen går igen så har man en . Slå till jordfelsbrytaren och skruva sedan i propparna en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringarna en i taget. Men varför går det inte att slå på säkringen igen fast man stängt av nästan allt. Varför fungerar inte testknappen på jordfelsbrytaren?

Kan jag ansluta en jordfelsbrytare på ovan- eller undersidan?

Skruva ur samtliga säkringar, eller slå ifrån automatsäkringarna.