Kapacitiv krets

Den energi (mätt i joule) som är lagrad i en kapacitiv krets är lika med det arbete som krävdes för att transportera laddningarna till den kapacitiva kretsen. Reaktansen kan vara av kapacitiv eller induktiv karaktär. När en växelström passerar genom en reaktiv krets kommer spänningen att fasförskjutas relativt .

Reaktansen hos en krets uppvisar endera induktiv eller kapacitiv karaktär och orsakar en fasvridning mellan spänning och ström i intervallet -90° till +90°. Induktiv fasförskjutning brukar även kallas positiv fasförskjutning. För en kapacitiv krets med enbart kondensator gäller att den endast innehåller . Som nämnts tidigare skulle en ideal kondensator bara ha en kapacitiv. När man tittar på det transienta förloppet i en viss krets kan man dela upp detta i två . På bilden visas en krets med resistor utan fasförskjutning. Resultatet blir det samma om fasförskjutningen är kapacitiv och ligger då mellan och -grader.

En dylik ström kallas för kapacitiv ström eller laddningsström, och strömkretsen benämnes en kapacitiv krets. Grundläggande ellära Induktiv och kapacitiv krets. Labuppgifter U U R I I U C U L + + IEA Lab 1:- ETG 1 . Exempel på linjära laster är resistiva, kapacitiva och induktiva laster. Transformator för matning av de olika kretsarna, primärt 2V, sekundärt V.