Köldmedier

Ett köldmedium är en energibärare som används för att transportera värme från en kallare plats till en varmare, vanligen mellan två så kallade reservoarer. I pdf-en nedan anges bland annat köldmediernas så kallade R-nummer och miljöpåverkan. ODP-värdet anger köldmediets påverkan på ozonskiktet medan .

I värmepumpande tekniker så som värmepumpar och kylmaskiner används ett köldmedium. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. Saknar du något köldmedium får du gärna lämna önskemål . CachadLiknandejuni 20- Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme levereras.

Många av de köldmedier som används idag påverkar atmosfären. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier. Två av våra största miljöhot är uttunning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären. Köldmedier bidrar både till ozonskiktets . Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningarn, värmepumpar och i fordon.

Det finns många olika typer av köldmedier. Olika köldmedier används beroende på typ av anläggning. Används företrädesvis vid större komfortanläggningar .


About Hugo