Lerduveskytte trap

Nordisk trap anses vara den enklaste formen av alla lerduvegrenar. I dag den vanligaste formen av trapskytte, Många anser att det är inkörsporten till att börja skjuta lerduvor, eftersom kastlängden är meter vilket . Lerduveskytte är en sportskyttegren för hagelgevär mot lerduvor, som kastats ut av en maskin eller för hand.

Skeet, trap och sporting är exempel på discipliner . Trap är den internationellt sett vanligaste varianten av lerduveskytte. Trappskytte förekommer i en mängd varianter från de olympiska grenarna trap och . Nordisk trap och skeet kan du testa på närmaste jaktskyttebana.

Principen för allt lerduveskytte är att fokusera på målet, gör du detta och . Nordisk trap är en vanlig form av lerduveskytte. En del skyttar påstår att det är den enklaste formen av lerduveskytte eftersom duvorna flyger något långsammare . Dessa regler är stiftade av NSR och gäller för lerduvegrenen Nordisk Trap. Skjutningen skall ledas av en domare med stor erfarenhet av lerduveskytte.

Det som skiljer dubbeltrap från trap är att endast den mittersta maskingruppen används och att det alltid kastas två duvor i en bestämd bana.


About Hugo