Likriktning synonym

Synonymer för ordet Likriktning, alla hittade — 1 antonymer — 0. Synonym of Likriktning: Svenska – den fria encyklopedin Likriktning Likriktning används inom elektronik för att omvandla växelström till likström. Men allt eftersom har ordet klon integrerats i det svenska språket och kan nu användas som en synonym för kopia och likriktning (jfr Kolata 1998:21), vilket visar . Oftast kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Liknande ord: engelska likriktning, synkron likriktning, likriktning växelström, likriktning trefas, likriktning synonym, likriktning med dioder, likriktning på engelska, . Liknande ord: italienska likriktning, synkron likriktning, likriktning växelström, likriktning trefas, likriktning synonym, likriktning med dioder, likriktning på italienska, . Men vi får inte överlasta frågan med andra förväntningar om likriktning av bolagsrätten, särskilt skatteharmonisering. Det finns ingen bra synonym för ”mainstreaming” på svenska, men likriktning är kanske det närmaste.

Fastän jag gillar begreppet HBT, så ser jag att det finns problem med likriktning. HBT används väldigt ofta som en synonym till homosexuella, . Som ett tredje steg mot likriktning enades man om ”rätt tolkning”, man. Begreppets betydelse var från början synonymt med regionens traditioner och seder.

Vinvärlden i stort går mot en likriktning när det kommer till odlade druvor. Synonyunification, uniformation, uniformitate, standardisation; el rectification.

Assimilation innebär likriktning i relation till en given norm. Flera ordböcker skriver att assmiliation och integration är synonymer. Kulturstudier blir således synonymt med en ständigt fortgående . Världskultur används ibland också som en synonym till ordet civilisation. Få synonymer och förklaringar till ordet Konformism.

Den likriktning vad gäller åsikts- och yttrandefrihet som svenska medborgare. Rent faktiskt kan en företrädare för en religion, synonym med . Det talas ibland om en ”ny världsordning”, i praktiken en synonym för amerikanskt världsherravälde. Vi lever i en värld präglad av strävanden efter likriktning.