Lk ställdon montering

LK Rumstermostater monteras på innervägg m. Vår dokumentation, tekniska beskrivningar, projekteringsanvisningar och monteringsanvisningar, samt drift- och underhållsinstruktioner. Lägg ställdonskablarna i dragavlastnings- spåren. Montera rumstermostatens bakstycke ca m över golv. Tillverkningen av ställdonet för HKV har upp- hört. Byte av ställdon på LK Värmekretsfördelare typ HKV.

Om du är osäker på vilken adapter som är rätt för dig så kontakta LK Teknisk support. Detta termoelektriska ställdon används för att öppna och stänga ventiler i. V-ställdonet levereras med en fast, halogenfri anslut- ningskabel . Adaptrar för att montera LK Ställdon på fördelare. Adaptrarna finns till de flesta fabrikat på marknaden.

Om inte Uponor tillhandahåller någon lösning för att montera sina ställdon kan det bli lite lurigt. LK använder ju inte någon gänga till sina . Normalt ersätts handrattarna med LK Ställdon. På värmekretsfördelaren sitter ställdon monterade som reglerar flödet i . Jämför priser och läs recensioner på Övrig VVS.

Vi hjälper dig att hitta rätt lk ställdon Övrigt: VVS och göra ett billigt tryggt köp – Vårt köpskydd ger dig pengar . LK Värmekretsfördelare RF är tillverkad i rost-. LK Rumstermostat SNO och LK Ställdon NO. LK Rumstermostat NO monteras på innervägg.

Undvik placering som kan på- verka funktionen . Monteringsguide LK Ställdonsadaptrar LK Ställdonsadaptrar Guide för byte av rumsreglering med hjälp av LK Ställdonsadaptrar LK Ställdonsadaptrar . Vi ansluter pump- och shuntgruppen Uponor ElPush på en befintlig radiatoruppgång.


About Hugo