Löda mässing med tenn

Hoppa till Att löda – I korthet att man sätter ihop delar av mässing, eller nysilver, till nåt. Limmet’ är tenn, och man måste applicera det med hjälp av en . CachadLiknandeAtt löda innebär att man fogar samman metaller med ett tillsatsmedel som heter lod och är.

De lod man arbetar med är i allmänhet baserade på tenn och bly. Dessutom är det svårt att få tennet att inte flyta ut över skarven. Hur svårt är det att löda med mässingslod (hårdlödning?), går det att göra . Silverfosforkopparlod med silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt.

Meltolit 2P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss . Hur funkar det att löda en mässingsdetalj med mässingslod? Silverlod (och tenn mm mjuklod) fungerade dock som det skulle bara det att det . Vid lödning av koppar används oftast ett slaglod i mässing med en . Lödning är ett sätt att sammanfoga olika metalldelar med ett bindemedel. Vid lödning av koppar och kopparlegeringar är lödning den dominerande.

Koppar mot järn, mässing mot koppar eller rostfritt etc.


About Hugo