Luftflödesmätare testo

Testo 4är en kompakt vinghjulsanemometer som även mäter temperatur och beräknar luftflödet. Luftflödesmätare – Anemometrar för mätning av lufthastighet och luftflöde. Professinstrument för ventilation till bra pris.

Ett prisvärt mätset bestående av: Vinghjulsanemometer testo 417; Mätstos för luftflödesmätning över don med rund öppning ø 2mm; Mätstos för . Det underlättar injustering av ventilations- och luftkonditioneringssystem i kontor, . Testo 4är en kompakt varmtrådsanemometer med teleskophandtag. Varmtrådsgivares topp är endast mm i diameter och teleskophandtaget är utdragbart .

Testo 4är en kompakt vinghjulsanemometer med teleskophandtag. Vinghjulssgivarens topp är mm i diameter och teleskophandtaget är utdragbart 820 . Vär den första varmtrådsanemometern i den här prisklassen som kan mäta lufthastighet, luftflöde och temperatur. Lätt, noggrann och praktisk – luftflödesstosen testo 4gör det betydligt enklare att reglera volymflödet vid större till- och frånluftsdon.

Testo 4Luftflödesmätare för uthyrning.

Tittar på luftflödesmätare (Anemometer ? ) och Ventfirmor hyr ut dom för. Testo 405i SmartProbes, Kompakt trådlös varmtrådsgivare 0. Uthyrning av luftflödesmätare Testo 4med tillhörande mätstos. Soliduct Ventilation- när pris är lika viktigt som kvalité. Messgerät für Luftgeschwindigkeit, -temperatur und –feuchte (410-2) Ein Messgerät im Handyformat für Luftkonditionen!

Vi erbjuder bland annat luftflödesmätare, luftflödesgivare och vinghjulsanometer. Uthyrning av luftflödesmätare för kontroll av din ventilation. Luftflödesmätare – avståndsmätare, fuktmätare, gasmätare, ljudnivåmätare,.

Vi levererar världsledande mätteknik från i huvudsak Testo AG för proffsanvänd.


About Hugo