Mäta överhettning kylteknik

R407C kontrolleras genom att avläst temperatur för . Kylteknik: Fråga om expansionsventil – Värmepump – Värmepumpsforum. Normalt strävar man en överhettning på 4-grader. Men på förångare med större tryckfall är man tvungen att mäta trycket vid bulben för att få rätt . Forum › Allmänt Snack › Överflödiga DiskussionerCachadjuni 20- inlägg – ‎författare. Dum fråga,, men hur mäter jag överhettningen?

Det är omöjligt att fylla ett system på känn genom att bara titta i. De flesta kyltekniker jobbar i huvudsak med manometerställ och termometer. Komplett lösning för driftsättning och service på. Pt-1givare för mätning av temperaturerna i punkterna 1-i systemet. Alla mätningar skall göras vid normal drifttemperatur på vattnet, över +40°C. För underhåll krävs goda kyltekniska kunskaper.

Med överhettning avses differensen mellan den temperatur som mäts med termometer. Att mäta på detta sätt kan man också se att förångarens värmeväxlarytor. Danfoss RA Website Danfoss frågesport i kylteknik testa dina kyltekniska .


About Hugo