Motorolja vad betyder siffrorna

Nu kanske du tror, att eftersom siffrorna är så höga. Till att börja med; vad betyder 0W-och vad är det för skillnad på det. Den första siffran (före W) säger hur bra smörjegenskaper en olja har i .

Wbetyder att oljan är en olja med additiv som gör att den beter sig som en olja när den är varm. Ju lägre första siffra dessto mer lättflytande olja kall, ju högre tal efter W . Skillnad på Castrol Edge 0W-samt 0W-40? MotoroljaCachadLiknandeMotorolja är smörjolja som är avsedd för förbränningsmotorer.

Notiser: en 10w-40-olja betyder att dess viskositet är vid 40° C och vid 100° C. Automotive olja kommer märkta med bokstäver och siffror kodande olja vikt och tillsatser. De olika tecknen står för motor-rengöring skyd vilken typ av motor för . Vad betyder det när dina lampor blinkar snab. Den första siffran i motorolja namn beskriver oljans kall viskositet. Genom att förstå vad 10Wegentligen betyder, kan du göra ett välgrundat beslut när. Den första siffran berättas om pumpbarheten som kall.

Vad har du för olja i din motor och när bytte du senast? Vilket med min logik betyder att oljan från biltema egentligen är en dyr olja eftersom den skulle behöva vara . SAE-klass som mätts i kyla betecknas med ett W efter siffran på klassen. Om du vill veta mer om vad cookies är, hur vi använder dem och hur de kan raderas, ska du läsa vårt.

Observera att API-klassificeringen bara definierar baskraven på olja. Det betyder att oljan uppfyller eller överträffar API SJ kvalitetskrav för . Vad innebär siffran för viskositetsindex? När bilen körs ökar halten av föroreningar i motoroljan hela tiden.

Hur ska man veta vilken olja man ska välja på macken? Viskositet – Det här betyder siffrorna och bokstäverna. Ta reda på vad som gäller för motoroljan i just din bil. För transmissionsoljor börjar API-klassen med GL följt av en siffra, 1- där . Ju tunnare olja (lägre siffra) desto större bränslebesparing och desto bättre.

Du kan alltid välja en högre oljespecifikation än vad instruktionsboken säger. Vad gör egentligen motoroljan i din bil, och är dyrast verkligen bäst? Den lägre siffran innan ”W” anger oljans viskositet vid låga temperaturer – ju lägre siffra desto bättre flödesförmåga har oljan. Quiz: Vet du vad texten på däcket betyder?

Vad betyder klasserna SAE, API och ACEA för motorolja? SAE-klassen anger oljans viskositet, dvs. Ju lägre siffran är desto tunnare är oljan. Så vad betyder egentligen det som står på ettiketten? I SAE systemet betyder en högre siffra högre viskositet, alltså tjockare olja.

Multi-grade-oljor är de motoroljor som är vanligast i dag. Vad betyder siffrorna ovanför användningsområdet för oljan? Ofta hör man hur otroligt viktigt det är att man använder rätt sorts olja. De två siffrorna i 5W-indikerar vikten eller viskositet av motorolja som testats av.

Vad betyder det om din bil Läckage en radda gulaktig vätska på en gång? Bildoktorn om smörjmedel och bromsvätskor.