Motströmsvärmeväxlare

Motströmsvärmeväxlare har från- och tilluftskanalerna helt separerade. Detta förhindrar internt läckage mellan från- och tilluften och förhindrar lukt och fukt. Plattvärmeväxlaren innehåller inga rörliga delar. I huvudsak finns det två olika typer av plattvärmeväxlare: korsströmsväxlare och motströmsvärmeväxlare.

Korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare, eller som de vanligtvis kallas, plattvärmeväxlare, är de vanligaste av de olika typer som . Erbjuder högeffektiva ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad. Experter på energiåtervinning i villa för bra villaventilation.

Tyvärr så är ofta den information man får, från någon som tillverkar antingen roterande eller plattvärmeväxlare (eller andra mer udda typer). Korsströmsvärmeväxlarens verkningsgrad är cirka 50-. Motströmsvärmeväxlaren kan i bästa fall komma upp i. Korsströmsceller som klarar upp till 80°C. Storlekar från 2x 2till 12x 12med lamellavstånd från till mm, som kan kombineras i längd och volym. Med VEX300-serien lanserade Exhausto marknadens förmodligen mest högeffektiva ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare i ett . Vi erbjuder högeffektiva aggregat med motströmsvärmeväxlare som har hög verkningsgrad.

Motströmsvärmeväxlare med evaporativ kylning. Blue har dubbla motströmsvärmeväxlare som är parallellkopplade för att ge hög verkningsgra inte bara i en specifik punkt utan över ett brett flödesområde.

Diagrammet visar hur energianvändningen varierar över året för en motströmsvärmeväxlare. Notera hur behovet av energi för avfrostning ökar . Integrerad manöverpanel och egentillverkad motströmsvärmeväxlare med hög värmeåtervinning. Topvex är en serie effektiva luftbehandlingsaggregat som uppfyller marknadens höga komfort och energikrav.

Den platta (F) versionen av Topvex har sedan . Logaritmisk medeltemperaturdifferens för motströms värmeväxlare. Hur ska medeltemperaturdifferensen ϑm beräknas för att följande samband ska gälla? GES Energy är uppbyggd med en effektiv motströmsvärmeväxlare som har en temperaturåtervinningsgrad på upp till och fläktar med framåtböjda skovlar .


About Hugo