När uppfanns kompassen

En kompass, av italienskans compasso som betyder mäta+steg och egentligen betyder cirkel eller passare, är ett instrument som används för att bestämma . CachadLiknandeI kompassen finns en magnetisk metallnål som riktar in sig mot jordens nordpol. Det är möjligt att kompassen uppfanns i Europa helt oberoende av upptäckten .

Redan för 20år sedan använde sig kineserna av en enkel kompass för navering. Den första kompassen bestod av två huvudelar, en metallsked gjort av . Kompassen uppfanns i antika Kina några hundra år innan Kristi födelse, men det är lite luddigt att säga exakt när. Hur uppfann kompassen Compass är ett instrument som reagerar på magnetism av jorden.

Magnet och gyrokompass Magnetiska kompassen. Framtid 20Gyro kompassen uppfans 19När och av vem uppfanns kompassen? Kompassen uppfanns utav Shen Kuo som levde från 10till 10och var sysselsatt med att vara vetenskapsman och politiker . Den första kompassen uppfanns omkring 2f.

Kina och av det elfte århundradet användes för navigering. Var och när astrolabiet uppfanns är inte känt. När och varför kompassen upptäcktes är lite osäkert men det finns dokument som berättar att folket från Cheng . Frågorna är många och det är inte alldeles lätt att hitta svar om vem som uppfann kompassen… Den var ju känd i Kina redan för nästan . Sedan revolutionerades sjöfarten av kompassen, men inte förrän sonar och. Läs om de tio vansinnigaste vapnen som uppfanns under andra världskriget – i . Den magnetiska kompassen var nog uppfanns i Kina mellan 2och 2B. Kompassen, som Neckham omnämner år 118 möts med mycket stort intresse bland britterna, och med hjälp.

Förutom kompassen uppfann man nämligen också rodret och masten. Det var också kineserna som utvecklade seglen. Det var först på 1200-talet som man uppfann en torrkompass med en gradindelad skiva. I och med den var det plötsligt möjligt att skapa sjökort, och kompassen . En kompass är ett instrument som innehåller en fritt svävande magnetiska element som visar att våra vägbeskrivningar.

I slutet av 1100-talet användes kompassen flitigt av europeiska sjöfarare för att navigera på världshaven, men ingen vet riktigt om kompassen uppfanns i Europa . Kompassen är en märklig uppfinning — eller snarare upptäckt — som hjälpt sjöfarare att navigera i minst tusen år. En stor del av Sjöhistoriskas föremål, foton och ritningar finns sökbara i DigitaltMuseum.