Olika känslor barn

Projektet utfördes vid två olika tillfällen. I projektet gick vi ut och samtalade med barnen om deras förkunskaper om känslor. Det är därför viktigt att förmedla till barnen att känslor aldrig är fel, man får.

Med hjälp av smileys kan man leka olika lekar där man får berätta om sina känslor. Gör en tärning i t ex trä där man skriver olika känslor och låt barnen få slå med. Beroende på sak och situation visar hunden upp olika känslor.

Detta är en app som passar bra att ha som utgångspunkt för att diskutera känslor med barn.

Vi kan alla utveckla och träna vår emotionella intelligens på olika sätt, och barn med kunskap om känslor får starkare självkännedom och självkänsla. I den här övningen får barnen utforska olika känslor med hjälp av Liten. Det kan vara enklare för barnen att uttrycka känslor när de frikopplar känslorna från sig . Det kommer inte sällan upp böcker och debatt som på olika sätt ifrågasätter vikten av.

Kunskaperna om hur känslor och omhändertagande påverkar barn har . Att prata om känslor och få barnet att sätta ord på det den upplever. Som förskollärare använder man olika material som behandlar känslor t . Friendydockor som har olika känslor (utseende). Med dessa dockor kan man arbeta med barn för att lära känna olika känslor både hos . Jag har alltid tänkt mig känslorna som signaler från mig till mig. Sådär håller vi på, och alltmer vet barnet vad de olika känslorna heter och hur . Under temat känslor kommer vi att arbeta med olika uttrycksformer som:.

Syfte; Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala . Om vi vågar möta känslor utan att genast försöka ta itu med dem på olika sätt kan vi också sluta känna ansvar för att våra barn ska vara hundraprocentigt glada . Börja med att lära ditt barn att sätta ord på sina olika känslor – glädje, ilska, besvikelse, rädsla, ledsnad och så vidare. Tillsammans kan ni rita och färglägga de . I sångballongen sjunger Zelig en sång på jiddisch om barn som lär sig bokstäver. I Pratkvarnen träffar hon Ahmad och Basiru som berättar vad olika djur heter . Ska ni se barnteater, vågar jag varmt rekommendera föreställningen ”Tant U´s.

När det stormar på känslornas hav, då stormar det på riktigt.