Peltiereffekten

Peltiereffekt är ett termoelektriskt fenomen där man genom att låta likström flyta genom olika metaller eller halvledare kan få fram en värmepump som kyler på . Peltiereffekten används i kombinerade kyl- och värmeskåp för campare, för att hålla lasrar i konstant temperatur, och för att sänka temperaturen .

Peltier effekten återfinns i absorptionen mellan varm och kall sida medan Thomson effekten utgör den avgivande värmen. Seebeckeffekten kan framkalla en ström genom en temperaturförändring. Peltiereffekt, termoelektrisk effekt oppdaget av J. Når det sendes strøm gjennom to forskjellige metaller som er i kontakt med . Betydelsen av peltier-effekten: (Elec.) Produktionen eller absorption av värme vid korsningen av två metaller på passagen av en ström. Absorptionen eller alstring av värme (beroende på strömriktning) som inträffar när en elektrisk ström får passera genom en korsning mellan två .

Tekniken att skapa kyla utan rörliga delar är flera hundra år gammal och kallas Peltiereffekten. Men Beakons grundare Magnus Hivert, forskare . Peltier Effekt var upptäckt i 18av en Fransk urmakare och fysiker . Anledningen till deras dåliga rykte beror på ett EER värde eller kyl-COP på mindre än och ingen använder Peltier för annat än moduler för . Peltiereffekten kjem av at ladningsberarane som går gjennom kontaktflata, passerer eit potensialsprang, og som følgje av dette tek dei imot eller gir frå seg . Termo kylare arbete bygger på ett fenomen som kallas Peltier-effekten. De flesta processer kommer här att beröras helt kort med undantag för de kylmaskiner, baserade på peltiereffekten, som sorterar under terrnoelektriska . PELTIEREFFEKTEN En temperaturforskel over et lederstykke giver sig udtryk i den termoelektriske effekt som omtalt i det foregående. Sammenhæng er imellem Værdien af Peltier.

Effekten og de i det foregaaende omtalte Spændingsdifferenser mellem to Metaller i . Betydningen av Peltier-effekten: Fra fysikeren John CA Peltier oppdageren av effekten Peltier-effekten (uncountable) (fysikk) En termodynamisk effekt som opp. Seebeck-effekten blev opdaget af den estisk-tyske fysiker Thomas Johann Seebeck og Peltier-effekten af den franske fysiker Jean Charles .