Pneumatik kurs

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt med pneumatik i produktionen. Här kan du söka, hitta och jämföra kurser från sveriges främsta utbildare. I samarbete med Festo erbjuder vi en utbildning i pneumatik i automatiserade system.

I Mainsys kurs ingår principerna för hydraulik och för pneumatik. En orientering om komponenterna och hur system byggs upp. Kursen Drift och underhåll av industriell pneumatik, är på grundnivå och är en variant på deras standardkurs där vi skruvat lite på innehållet till . Kursen skall ge insikt om vilka möjligheter som står till buds att lösa energiöverförings- och styrproblem med hydraulik och pneumatik.

Pneumatik – grundkurs med praktisk inriktning. Kursen startar med förståelse för de olika grundkomponenterna i ett pneumatiksystem. På så sätt kan vi göra kurserna intressantare och däri genom effektivisera inlärningen. Vi erbjuder kurser inom grundläggande och avancerad pneumatik samt . MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. Kursen behandlar hydraulik och pneumatik av de typer som lämpar sig för att åstadkomma rörelser och kraft i mekaniska utrustningar och maskiner.

Pneumatisk och elektrisk rörelseteknologi från Festo står för innovation och maximal produktivitet. Nya kurser inom automation och produktionsutveckling.

Höj kompetensen och stärk konkurrenskraften inom ditt företag genom SMCs . Efter genomgången kurs skall de studerande kunna läsa och förstå. Kursen ger de studerande kunskaper i hydraulik och pneumatik samt visar på likheter och . Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt med pneumatik. Uppbyggna funktion och standarder för hydraulik, pneumatik och dess. Efter genomgången kurs skall de studerande känna till standarder, formler, symboler, . Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen. Kursen ges på halvfart under vecka 36-45.

Utifrån Er som kunds önskemål och specifikation så tillhandahåller Pneumatik i Norr specialutformad utbildning inom pneumatik.


About Hugo