Punktutsug engelska

Vårt sortiment av punktutsug har både bredd och spets. Inom laboratoriemiljö är vi idag världsledande. English, Swedish, Translation, human translation, automatic translation.

Engelska, Svenska, Translation, human translation, automatic translation. Företagets namn Fumex är en förkortning av den engelska benämningen fume. Svensk-engelsk ordbok och sökmotor för svenska översättningar.

Helhetslösningar för utsug av spån, damm och flis. Luftföroreningar som stoft, partiklar och fibrer är skadliga för människans lungor och kan orsaka allergiska reaktioner genom att tränga in i . Hur mycket beror på var i lokalen kemikalierna avges och hur bra de kan tas om hand av ett eventuellt punktutsug. Blandas mycket färg vid en blandningsplats . Hittade uppsatser innehållade ordet punktutsug.

LIBRIS titelinformation: Punktutsug till skärmaskiner : slutrapport – ASF – ASF 60. Definition på engelska: Local Exhaust Ventilation . Den unika konstruktionen gör att inställningen av arm och huv är mycket lätt . Våra luftrenare lämpar sig även bra i andra miljöer där luften är förorenad av .

De kan i huvudsak sorteras in under allmän ventilation, andningsskyd punktutsug och integrerat utsug. Handhavandet av denna utrustning är mycket viktigt för . Placera utsuget så nära föroreningskällan som möjligt. Local extractor for workplaces requiring safe handling of explosive gases and dust. Halvmask med damm- och kolpartikelfilter. Hur benämns verktyget på bilden på engelska?

Vissa engelska och franska låneord anses dock inarbetade i det svenska. Lokalen är väl utrustad med god ventilation, centraldammsugare och punktutsug för att leda bort kemiska ångor. Ordna med bra ventilation, eventuellt punktutsug vid arbetsplatsen. Det sker en utveckling av verktyg anpassade för integrerade utsug. Många kunde varken prata svenska eller engelska.

Sörj för god ventilation, använd om nödvändigt punktutsug vid arbetsplatsen.


About Hugo