Radions utveckling i sverige

Sverige var då ett fattigt jordbrukarland. Långt ifrån alla hade tillgång till förströelser, många familjer hade inte ens dagstidning. Radion kunde utvecklas som en följd av telegrafen och telefonen.

I Sverige fördes en debatt över huruvida radion skulle ägas av ett eller flera bolag. Radion kunde utvecklas som ett följd av telefonen och telegrafen. I Sverige prövades radio sändningar för första gången mellan Boden och Luleå under . Genom utveckling av sändarna blev nästa steg i teknikutvecklingen möjligt:.

Regelbundna radioutsändningar kom igång 19i USA och i Sverige två år . Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med. Rendahl spelade en viktig roll i systemets utveckling. Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medie utvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publicerar vi varje år en rapport.

Förutsättningen för radions utveckling var till att börja med att det fanns. Kommunikationsteknikens utveckling – från boktryckarkonsten till Internet. Populär Historia där du kan läsa om televisionens historia i Sverige.

Thomas Alva Edison, Marconi, Lee de Forest, Telefunken, Slaby, radio,.

AEG och SiemensHalske bildar det första tyska utvecklingsbolaget för radioteknik, . Radiokommunikationens grundare var den italienske vetenskapsmannen Guglielmo Marconi. Telefonen uppfanns vid slutet av 1870-talet och fick snabbt ett genombrott i Sverige, som blev Europas telefontätaste.


About Hugo