Rätta svenska text grammatik

Skriv in den text du vill stavningskontrollera: Vill du ha rättstavning på din sajt? I projektet CrossCheck – svensk grammatikkontroll för andraspråksskribenter. An object-oriented rule language for high level text processing: O.

Här kan du köra vårt svenska stavningskontrollsprogram Stava. Du kan antingen ange ett dokument eller klippa in text som du vill rättstava. Prova gärna vårt grammatikgranskningsprogram Granska också!

Engelska, spanska, tyska, franska, italienska eller någon annan) – Sätt in den text som ska kontrolleras.

Ett bra verktyg för dig som skriver mycket på svenska. För att kontrollera stavning och grammatik i en text så måste de. När ett möjligt stavfel påträffas så öppnas dialogrutan Rättstavning , och . Suveränt program – fixar och finslipar din text med stavning och. Går att köra och kolla både på Svenska och Engelska. Automatisk språkgranskning av svensk text.

Ett fel kan vara rätt i ett visst sammanhang, och en korrekt . Till att börja med ska jag reda ut en vanlig missuppfattning: grammatik och språkriktighet är inte samma sak. Här får du känna på hur det är att jobba som svensklärare.

Skrivregler är till för läsaren; Sätt in kommatecken på rätt ställe; Skriv en . Kontrollera stavning och grammatik på flera språk kan presentera unika problem.