Sdo tävlingsregler

En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. REGLEMENTE SDO – SVERIGES DANSORGANISATION 2013. SDO styrelse äger rätt att besluta om ändringar i detta reglemente.

Klaganden gör gällande att de regler som SDO tillämpar rö-. Av SDO:s Licens- och övergångsreglemente framgår att nya medlemsskolor, . INFORMATION OM FÖRÄNDRING TILL HÖSTTERMINEN 2016.

Dansskolan följer SDO`s reglemente som finns på länken SDOs reglementen. Disciplinreglemente gällande den stil du tävlar i. To see more from SDO – Sveriges Dansorganisation on Facebook, or create an account. När man tävlar skall man alltid ha en sko på sig oavsett dansstil. Regler och viktig info från SDO ( Sveriges Dansorganisation) Med reservation för ändringar.

Tävlingsmodulen är fritt tillgänglig för alla föreningar som är anslutna till Svenska Danssportförbundet (DSF) eller Sveriges Dansorganisation (SDO).

Tävlingsregler Allmänt Tävlande skall tillhöra en SDO ansluten dansskola och ha giltig licens. För tävlande i modernt och latin gäller att denne skall ha . Det är jätteviktigt att ni ofta går in på dans. För fullständiga tävlingsregler se SDO´s hemsida. Tävling, Alla tävlingar, välj endast SDO som förbund. SDO:S hemsida för att uppdatera er vad som är på gång.

För fullständiga tävlingsregler se SDO´s hemsida:. Under sektionen konstnärlig dans på SDO har vi samlat. Vi ber dig även läsa igenom tävlingsreglementet för att förstå regler gällande kläder. Info och tävlingsregler finns på SDO Sveriges dansorganisations hemsida . Boken för Tävlande Här kan du hitta all information om regler för tävlingar inom SDO.

Tävlingssamarbetet med gemensamma tävlingar och gemensamma tävlingsregler.


About Hugo