Skyddsklassade vägar

Tidsrestriktioner, skyddsklassade och övriga vägar. Här finns förteckningar över klassning av vägar i olika regioner samt vilka tidsrestriktioner som gäller för . Dataproduktspecifikation – Skyddsklassade vägar.

Fastställd version Dokumentdatum Ändring. Trafikverkets regioner upprättar förteckningar över skyddsklassade, normalklassade och lågklassade vägar. Vilken klassning en väg får beror mest på hur . Referenslinje-tillkomst, Regionalt rastplatsvägnät, Rekom.

SE-TERN Vägnät, Skyddsklassade vägar, Slitlager . Vägnätet delas in i tre klasser: skyddsklassade, normalklassade och lågklassade vägar. Det är i huvudsak beroende på trafikmängd. Krav på energiupptagande skydd på skyddsklassade vägar.

Arbete på väg att tas fram som kommer att anpassas. Från och med den första mars måste alla företag som gör utryckningar på skyddsklassade vägar i regionen ha med sig en TMA-bil, vilket är en . På alla skyddsklassade vägar inom Stockholms läns gränser:. Sedan tidigare har kravet innefattat skyddsklassade vägar i Stockholm. Från och med mars kan den som utför servicearbete som bärgning och .

Bärgarchef kritiserar listan över skyddsklassade vägar. Vägverket kräver TMA eller tungt skydd vid arbete på alla skyddsklassade vägar. Vid all bärgning på länets skyddsklassade vägar krävs TMA-fordon. Alla ser utvecklingen på vägarna med mindre och mindre hänsyn. Däribland E1 Eoch ett antal riks- och länsvägar som alla är skyddsklassade av.

Det går att grovt dela in det svenska vägnätet i enskilda och allmänna vägar. Europavägar, riksvägar och länsvägar är alla statliga allmänna vägar som byggs . Ett bolag förbjöds att utföra servicearbete på skyddsklassade vägar – såsom bärgning, bogsering, reparationer och däckbyte – om . Södermanlands och Östergötlands län, och samtliga skyddsklassade vägar inom Stockholms län. Det är i huvudsak beroende på trafikmängd men även andra faktorer .