Språkporten 123 prov

Till dig som undervisar, erbjuder vi provexemplar av denna produkt utan kostnad. Språkporten finns i en ny, omarbeta upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och .

Study Flashcards On Språkporten 1- Kapitel – Kommunikation at Cram. Quickly memorize the terms, phrases and much more. Study sets matching sprakporten språkporten. Grammatik- och ordkunskapsprov på kapitel 1-i Språkporten Skriftligt.

Det skriftliga provet under provdag och består av tre delar: Ord och grammatikprov. Sökord: läsförståelse, ordkunskap, svenska som andraspråk, nationellt prov, gymnasiet. Bjärehovskolan Hem- och konsumentkunskap: Prov i Ekonomi. OBS Datum för skriftligt prov och muntliga redovisningar ges vid informationstillfället. Tänk på att du kan beställa gratis provexemplar från Studentlitteratur och en . Nationella provet – muntlig del, läsförståelse och skrivdel 2. Inga hjälpmedel är tillåtna vid provtillfällen.

Denna vecka har vi börjat arbeta med kapitel i Språkporten.

Medelvärdena för C-provet är för sas och för sas g. Familjen” i läromedlet Språkporten (Åström 2012) . Samhällskunskap 1b, Reflex 12 978-91-40672-09- Gleerups. Språkporten Textbok med webbdel, 978-91-44079-17- Studentlitteratur. Som jag sa så kommer det att bli ett prov på det som ni har arbetat med samt.


About Hugo