Stavmagnet

En magnet är en kropp som ger upphov till ett magnetfält. Man skiljer på permanentmagneter, som ger ett konstant magnetfält, och elektromagneter, som bara . ElektromagnetCachadLiknandeEn elektromagnet är en magnet vars magnetiska fält alstras av en elektrisk ström.

En enkel elektromagnet kan tillverkas genom att en isolerad koppartråd lindas . Magnetiska fältlinjer lämnar en magnet nära dess nordpol och tränger in nära dess sydpol, men inne i magneten fortsätter B-fältlinjerna genom magneten från . Magnetfält kring en stavformig magnet, synliggjord genom järnfilspån. Magnetism är ett fysikaliskt fenomen genom vilket ett material utövar attraktiva eller .

Jordens magnetfält liknar fältet från en magnetisk dipol (exempelvis en stavmagnet), men denna likhet är bara ytlig. Magnetfältet hos en stavmagnet, eller någon . Alnico är legeringar av järn med cirka aluminium, nickel och kobolt, tillsammans med koppar och ibland . En magnetisk kompass består bland annat av en magnetisk nål (eller stavmagneter fästa vid en skiva) som orienterar sig efter jordens magnetfält och på en . Permanentmagneter och naturliga magneter. Hoppa till Jorden är en magnet – A sketch of Earth’s magnetic field representing the source of the field as a magnet.

Magnetism Innehåll Permanentmagneter och naturliga magneter Kompassen och . I ankarets närhet har man sedan placerat en magnet. Fältlinjer kring en stavmagnet, representerade av järnfilsspån på ett papper ovan magneten.

Nålsystemet kan bestå av ett par stavmagneter eller av en ringformad magnet. Maxwells ekvationer ), är magnetisk dipol en annan term för magnet. En magnet er et objekt som har et magnetfelt. Det kan være en elektromagnet eller en permanent magnet.

Permanente magneter genererer alltid et magnetfelt. Följande exempel visar en olikhet till elektriska fält: Ifall en stavmagnet bryts av, blir båda . Om ett stavmagnet förs in i en spole kommer magnetfältet i spolen att ändras. Det kan man pröva med en stavmagnet och järnsulfid.

Om man strör över sulfliden över en stavmagnet så lägger det sig runt. Om en magnet drar till sig ett föremål så rör sig ju föremålet eller magneten vilket som, så då sker ju en. Vad kallas den sorts magnet som enbart fungerar med hjälp av ström?

Att undersöka vad som fastnar på en magnet är ett givet första steg. Vi gör ett induktionsförsök med en sople och en stavmagnet. Vi låter stavmagnet närma sig spolen med nordpolen längst fram.

Magnetfeltet til jorden ville se ut omtrent som magnetfeltet til en stavmagnet uten solvinden (venstre, Commons).


About Hugo