Stod på korset

I Johannesevangeliet 19:19-står det: Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung. Stod det inte att han var judarnas kung eller nåt liknande? En sådan tavla fanns även på Jesu kors och texten på den var skriven på tre språk: hebreiska .

Jesu kors fanns en skylt där det stod angivet vilket brott han dömts till döden för. De fyra evangelisterna ger olika uppgifter om vad det stod på skylten. Många vackra illustrationer och målningar av Jesus sista timmar på korset.

Varifrån har då de kristna konstnärerna fått veta att det på skylten stod INRI? Vad stod det egentigen på korset som Jesus blev fäst på? Något i stil med Judarnas Konung (men vad blir det på originalspråk? Judi Rex?).

När Jesus hade blivit upphängd på korset satte man upp en skylt för att ange varför han blivit korsfäst. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung. En samling av tusentals informativa artiklar om viktiga kristna, protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan ord och ämnen och om andra . Det som Jesus nu står i begrepp att göra, att underkasta sig döden på korset,.

De som stod nära korset vid en tid eller annan under korsfästelsen var Maria, . Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds .