Stp injector cleaner diesel

Med en bra bränsletillsats i tanken kan du bland annat undvika startsvårigheter, ryckig gång och sämre avgasvärden eftersom det tar bort beläggningar i . I vilket fall, så hittade jag STP Diesel Injector Cleaner: Rengör spridare och bränslesystemet och ger tillbaka bilens kraft och prestanda. Det vore verkligen ironiskt om STP dieselprodukter i själva verket bestod utav. Jag har provat STP-Injector Cleaner, Injection Trim, Complete . STP Diesel Injector Cleaner is specially formulated to help restore engine performance and efficiency by dissolving harmful deposits.

STP Diesel Fuel Treatment Injector Cleaner.

How to clean Diesel Pump and Injectors : Easy and Fast. Diesel fuel stabilizer Helps maintain engine performance by keeping fuel injectors clean and improving the lubricity of diesel fuel; formulated to help prevent . This diesel injector cleaner from STP has a concentrated cleaning power that can unclog dirty injectors in just one tankful. STP Diesel Injector Cleaner är ett koncentrerat rengöringsmedel för bränslesystemet i dieselmotorer.

Anpassad för att rengöra bränslesystemet från de . STP Diesel Injection Trim rengör spridare och bränslesystem samt motverkar isbildning och korrosion.

Efter några mil med STP så gick den kanon igen. STP diesel injector cleaner något som ni rekommenderar. Gäller alla Redline, STP eller superdupergeggamojjor som jag har provat. STP Diesel Injector Cleaner är specialgjort för att hjälpa till att återställa motorns prestanda och effektivitet genom att lösa upp skadliga avlagringar. Is this a good product for cleaning them injectors?

Or is its prime qualification that of anti-gelling our precious diesel during winter? Order STP High Mileage Diesel Injector Cl. I was just unsure whether these injector cleaners really work.

Fuel contains enough detergents to keep your injectors clean, STP was only ever a good. STP Injector Cleaner (och övriga liknande produkter) har de någon riktig effekt eller är det. Vill höra varför du måste extratrimma dieseln? In the quest to get more MPG out of my 3. TDI (currently averages 33MPG – 36MPG on a long run going easy) i thought about trying an injector . Buy STP Diesel Fuel Treatment Injector Cleaner 1.