Symbol för fas och nolla

Symboler på strömbrytare, dimmer och uttag. Du har inte plus och minus till att börja me utan fas och nolla. Vi kallar detta för ‘tre-fas’, och att man gör på det viset har med att göra hur.

Det finns ingen lag på vilken färg man skall ha till fas, men nollan och jorden skall . Vågmarkering med sned pil över och pil nedåt = Styrd fas (dvs. till lampan). Dimma tändtråd istället för nolla och tvärtom. El – hur ska sladdarna kopplas in – Alternativ.

MekaCachadLiknandejuli 20- inlägg – ‎författareL betyder fas, alltså normalt den bruna ledaren i tillförseln. N betyder nolla (Neutral på engelska), och den ledaren brukar vara blå i . Förlåt men med en multimeter på Nolla och FAs så får du ju självklart utslag? De bruna kablarna är troligtvis 2st faser en till belysningen och en till uttaget. Symbolen för en dimrad utgång brukar vara en utåtriktad pil med en våg.

Kabelmärkningen brukar vara blå för nolla och brun för fas. Minns jag inte helt fel så har uttag samma symbol och den tredje en egen. Längst till höger har du en vågliknande symbol som symboliserar.

Pil in har ett L = Anslutning för fasen (tråden med ström på).

Det är ingen bra ide att koppla ihop nolla och jor ifall båda finns framdragna. L står för fas (live) och N för nolla (neutral). Nollan brukar för det mesta (alltid) vara blå, så koppla den bruna på L och den blå till N så bör det . Annars tror jag du kopplar fasen över dimmern och nollan förbi.

Fasen från vägguttaget kopplar du in vid symbolen pil in. Förklara gärna även vad som menas med Fas och nolla. Symbolen O är reserverad för såna brytare (även om det tyvärr slarvas med det).

Typ av omkopplare, Symbol, Marknadsförs som, Antal knappar. För att kunna skilja på fasledare och tändtråd används olika färger. Skulle tro att N står för nollan och L för fas.

N=Normalvärme, L=Lågvärme, Jordsymbolen talar om att produkten bara får användas på jor . Dra jorden och nollan direkt till lampan och låt fasen gå genom. Jag skulle använda brun till fas, blå till nolla och alla tre gulgröna till.