Termometern

Termometrar finns av en rad utförande för olika tillämpningsområden. Vanligast är mätning av molekylernas energitillstånd (rörelse) i gaser eller vätskor. Den hade varit känd i mer än ett sekel, också i vårt land.

Fahrenheit och Réaumur hade kommit före Celsius och även andra . Termometern är ett instrument för temperaturmätning. Själva ordet är sammansatt av de båda grekiska orden thermos (varm) och metron (mått). Först år 15använde den italienske vetenskapsmannen Galilei samma kunskap och tillverkade en enkel termometer, i vilken uppvärmd luft .

Här finns svaren och även annan nyttig information som till exempel hur en termometer fungerar. Man utnyttjar därvid någon materialegenskap som ändras med temperaturen, t. Man kan göra en provisorisk termometer av en glaskolv försedd med en kork. Kolven är fylld med färgat vatten som når en bit . Med hjälp av EBP-termometern kan verksamheter som börjat införa en evidensbaserad praktik stämma av sina kunskaper om och attityder till . För att förstå hur en termometer fungerar, se till själva ordet.

Thermo betyder att värme och mätaren betyder att mäta, och det är precis vad det gör. Vem som uppfann termometern är inte helt oomtvistat, även om Galilei. När det gäller att gradera termometern sticker även här tre namn ut: .

Han som har gett upphov till den termometer vi använder idag och som har två ändpunkter. Fryspunkten vid 1grader och kokpunkten vid 0 . Vilket ämne har man i nutidens termometer? Svar: Som du antyder så använder man knappast kvicksilvertermometrar i dag eftersom kvicksilver är . Förberedelser; Ta tempen i örat; Ta tempen på barn upp till ett år; Ta tempen i stjärten; Gör ren termometern efter användning; Mätmetoder som . Det första testmomentet var att fastställa om termometrarna ger ett resultat på den tid som angivits. Jo, bilder på termometrar vinterti enligt journalisten Anders Appelgren som satte ned foten mot den eskalerande fo. Före du kontaktar oss, undersök följande: Vad är Lo?

Lo betyder låg temperatur, och inte låg batterinivå . Detta kommer att hjälpa dig och appen säkerställa att du mäter på rätt sätt och att din termometer fungerar som den ska! Solskydd är viktigt inte bara på stranden utan också för termometern. En film som förklarar temperaturen och termometern.


About Hugo