Trådgivare typ k

Temperaturgivare som kan kopplas till mätinstrument (t.ex. 48689). Rätt använt är termoelementet en ypperlig givare. Termoelement typ K är den mest använda och bäst kartlagda. Termoelement av typ K för allmänna mätningar Mätområde: -till 260°C meter lång Ett års.

När du väljer givare skall du också notera temperaturområde och du skall välja rätt typ för ditt instrument. Kort trådgivare för snabba temperaturmätningar. Perfekt för t ex mätning av rumstemperatur.

Svarstid ca sekunder i luft, sekund i vätska, längd mm. Trådtermoelement typ K (NiCR-Ni) med svetsad mätpunkt, som är direkt exponerad för mätmiljön. Kort svarstid för snabba temperaturförlopp. Du köper Kimo TK1Termometer – givare typ K hos Proffsmagasinet till bra pris och med snabb leverans. TK1är en kompakt och robust termometer . Digitrons trådgivare Modell K00är lämplig till de flesta typer av mätningar såsom luft och vätska.

Digitron trådgivare Modell K00är av termoelement typ K. Comfort-Control säljer Digitron temperaturmätare och givare. Digitrons trådgivare för höga temperaturer Modell KCP16är lämplig till de flesta typer av .