Transportskruv tillverkare

Vi tillverkar Transportskruvar till alla behov O eller U-skruvar, axel- eller axellösa beroende på användningsområde. Valfria Diametrar, Gängstigning och tjocklek . Som standard tillverkas skruvtransportören i rostfritt material (301) eller syrafast material (436) med slitinlägg av Robalon eller slitjärn av Hardox. Plåt Spiralteknik i Torsås AB – Plåtbearbetning, spiraler, axellösa spiraler,transportör, transportörer, Spiraltransportör, spiralpressar.

I potatiskokerierna ingick transportskruv som transporterade potatisen till och från. I dag är tillverkningen transportskruvar och jordborr och delar till dessa de . Vi kommer ut och mäter, tillverkar och kan om så önskas även montera. Ring och prata med oss på företaget om du är i behov av en transportskruv eller . Teknologin avseende tillverkning av Axellösa Skruvtransportörer har utvecklats inom familjen. Axellösa Spiraler samt Transportskruvar med centrumrör. Vi tillverkar också andra stålkonstruktioner och gör kompletta maskinmontage.

TRANSPORTSKRUVAR: Hemligheten sitter i vår unika materialkännedom, skickligt. Vi renoverar, reparerar och tillverkar axlar, gängor och blad i en rad olika . Vi även egen tillverkning av flisförråd m. Transportskruvar för flis Pelletsbrännare. Tillverkning Av Transportskruvar – industriservice, maskinservice, skärande bearbetning, svetsning, tillverkning av transportskruvar – företag, adresser, . Kundanpassad design och tillverkning; Med rörmatningsskruv (Ro 8) eller trågmatningsskruv (Ro 8t) . Denna apparatur hade en design som liknar dagens, en transportskruv. Valfria diametrar, gängstigning och tjocklek . Vi tillverkar transportskruvar till alla behov O eller U-skruvar, axel- eller axellösa beroende på användningsområde.

Vi tillverkar unika produkter till en bred kundkrets. Tambourvalsar – pappersindustri; Kylvalsar – flera olika industrier; Transportskruvar – flera olika industrier . Med genomtänkt maskinpark och engagerad personal står vi väl rustade att hantera de mest skiftande typer av tillverkning. DWT tillverkar en rad olika skruv och silbandstransportörer.

Passar i en mängd applikationer; Ekonomisk, effektiv . Tandad transportskruv för frammatning av gips.


About Hugo