Uhf frekvenser sverige

Flera frekvensområden (band) finns för komradio. Frekvenserna kan ha flera användare och får användas över hela Sverige. Den svenska frekvensplanen beskriver hur frekvensbanden används i dag i Sverige.

Den svenska frekvensplaneringen bygger i allt väsentligt på . Där grovt räknat frekvenser är: VHF mellan 47-2MHz, och UHF 470-862MHz. När man började sända digitaltv i Sverige så lade man alla sändningar på . Brott mot bestämmelserna kan i Sverige straffas med fängelse enligt Radio- och.

Hörbarheten på höga frekvenser (VHF, UHF) är i allmänhet i storleksordning . Nedan en beskrivning över de frekvenser som används för TV- och radio utsändningar via markbaserade sändare och i kabel-TV nät här i Sverige. UHF S-band III: 300MHz ~ 470MHz, kanal bandbredd 8Mhz. Radio frekvenser och kanalband: Ska försöka hålla detta enkelt utan massa exakta frekvens siffror, men lite måste ges. HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell.

CachadDe digitala fördelarna; DVB-T och DVB-T2; TV-frekvensband. Mux får plats på UHF-bandet över hela Sverige och programmen som ligger i den muxen .