Vad är flussmedel

Fluss eller Flussmedel (från tyskans Fluss=Flytande) är ämnen som används för att sänka ett ämnes smältpunkt och göra det mer lättflytande. Som jag förstår så är det för att förhindra oxidering och på så sätt få lodet att flyta ut och fästa . CachadDetta kapitel går igenom vad som behövs för att kunna löda.

Flussmedel är en förutsättning för att få lödtennet att flyta ut (”väta”) ordentligt på lödytan. Vad och hur mycket du behöver av verktyg och material beror helt och hållet på. Ska du löda ihop t ex två plåtstycken, rengör då ytorna, pensla på flussmedel . Lödning är en mycket gammal förbindningsmetod.

Redan före vår tideräknings början förstod man att använda den vid tillverkning av vapen och smycken. För att det smälta lodet skall kunna väta fogytorna måste de vara fria från oxider och andra föroreningar. Ett flussmedel väter på fogytorna och angriper oxiderna . Vad kan man använda för något istället för borax?

Jag undrar också vad lödpasta är, ingen i min vänskapskrets vet vad. Färskt lödtenn med flussmedel i kanalerna hjälper, använd inte det som .