Vem ansvarar för telefonledningarna

Vem är Skanovas ägare och ligger ni under Post och telestyrelsens, PTS, kontroll? Skanova är ett helägt dotterbolag Telia Company. Mellan husen går de telefonledningar som säkert sattes upp när telegrafen var ny.

Ledningarna funkar men är av väldigt dålig kvalite vilket gör . Din operatör har ansvaret fram till första jacket i din lägenhet. Det är med telefonledningen som med elledningen – du kan välja . Då det måste vara ett fel i kopparledningen till huset så undrar jag vem faen som har ansvaret för den?

Vem ansvarar för att ta ner träd som riskerar att gå över telefonledningen? Har inte staten ansvar att ordna telefoni till alla? Fasta telefonerna ska bort i de mindre byarna och kopparledningar och stolpar monteras ner. Men Telia Sonera byter ut sina stolpar, trots att de . Vem är egentligen ansvarig och skall stå för kostnaden för att dra en ny ledning där den gamla har suttit så vi kan få in en fast telefon?

Hösten betyder stormar och träd som faller över el- och telefonledningar. Vilket ansvar har skogsägaren och tomtägaren? Förteckning över vad som är bostadsrättshavarens (brh) och föreningens (brf) ansvar.