Afs 2016

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den mars 20reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och . De nya reglerna börjar gälla den mars 2016. Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Kontakter på Arbetsmiljöverket: Christina . Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den mars 20reglerar kunskapskrav, mål, . Den juli 20upphävdes de tidigare föreskrifterna om tryckbärande anordningar (AFS 1999:4). De tryckbärande anordningar eller aggregat .

Priset delades ut av branschföreningen PRECIS, Spinn 2016. Föreskrifterna om elektromagnetiska fält började gälla den juli 2016. De avser att skydda arbetstagare mot de hälso- och säkerhetsrisker som . AFS 2016:- Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS AFS 2016:- Arbete i explosionsfarlig miljö (ändring av AFS 2003:3).

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8), föreskrifter . Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar; beslutade den april 2016. Arbetsmiljöverket föreskriverföljande med stöd av .