Displayport

Displayport är en standard för digital överföring av bild från en dator till en bildskärm. Denna standard är framtagen av VESA och stöds bland annat av Apple, . DisplayPort is a digital display interface developed by the Video Electronics Standards Association (VESA).

The interface is primarily used to connect a video . Mini_DisplayPortCachadLiknandeÖversätt den här sidanThe Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) is a miniaturized version of the DisplayPort audio-visual digital interface. It was announced by Apple in October 2008. DisplayPort (DP) on digitaalinen näyttöliitäntästandardi joka määrittelee liittimen, kaapelin ja tiedonsiirron laitteiden välillä.

DisplayPort – uniwersalny interfejs cyfrowy (zatwierdzony w maju 2006) opracowany przez VESA (Video Electronics Standards Association). DisplayPort(ディスプレイポート)は、液晶ディスプレイなどのデジタル・ディスプレイ装置の為に設計された映像出力インタフェースの規格である。 DVIの後継を狙った規格で . DisplayPort is een audio- en videostandaard ontwikkeld door VESA (Video Electronics Standards Association). Deze standaard werd goedgekeurd in mei 2006 . DisplayPort es una interfaz digital estándar de dispositivos desarrollado por la Asociación de Estándares Electrónicos de Vídeo (VESA).

DisplayPort ist ein durch die Video Electronics Standards Association (VESA) genormter, universeller und lizenzfreier Verbindungsstandard für die Übertragung . Introduction (from ), DisplayPort is a digital display interface developed by the Video Electronics Standards Association (VESA).

DisplayPort – , the free encyclopedia. DisplayPort-signalen är inte kompatibelt med DVI, men grafikkort kan köra ut en DVI-signal . ) DisplayPort is a digital display interface developed by the Video . VGA and DVI are to be replaced by DisplayPort. Embedded DisplayPort (eDP) is the new interface for internal display panels . This document describes an example design that demonstrates Altera DisplayPort Sink (RX) and Source (TX) functions using a . DisplayPort … 液晶ディスプレイなどのデジタル・ディスプレイ装置の為に設計された映像出力インタフェース . DisplayPort is a digital video connector, available on select ThinkPads.