Givare för kylfläkt

Adapter för enkel montering av givaren för den elektriska kylfläkten direkt i kylarslangen. Används lämpligen i kombination med Biltema Termostatgivare för . Problembeskrivning: Kylaren har 2st elfläktar, de kan gå med låg resp hög fart. Fläktarna styrs dels av temp i kylaren, dels av tryck (temp) i ACn.

Här hittar ni Kylfläkt givare från 1bildemonteringar. Fläktstyrning till våra elfläktar, så att man skall kunna köra dessa med den medföljande tempgivaren. Givaren skall monteras i cellpaketet på kylaren , eller på . Termostatstyrning för elektrisk kylfläkt i gruppen MOTOR TUNING.

M10xskruvanslutning Mmed muter och bricka.

Vem var det som satt givaren till elfläkten på övre kylarslang? På min 2har jag monterat en kylfläkt från Saab 90och en temp givare från 900. Denna tempgivare sitter på ett rör som jag satt på över . Håller på med en bil som fn har manuell styrning av fläktarna. Tanken är att det skall funka sm det va tänkt från början. Kylsystemet har så många olika givare så byt alla dem, det skadar . Får felkod på kylfläkten, fläkten funkar men går lite som den vill tror jag :P.

Har samma problem på min shar bytt temp givare men inget resultat. Du ska koppla till en givare, du kapar en kylarslang och stoppar givaren mellan sen en. Min saab har börjat spöka sen en tid tillbaka. När Tempnålen plötsligt trillade i botten trodde jag att den hade gått sönder, men har .