Hjärtsvikt symtom kvinnor

Kvinnor och män drabbas i ungefär lika stor utsträckning av hjärtsvikt, men hos kvinnor kan sjukdomen i vissa fall vara extra svår att upptäcka och behandla. De vanligaste symptomen vid hjärtsvikt är trötthet och andfåddhet – symptom som. Vidare har kvinnor och män ofta olika besvär, vilket läkaren måste beakta.

Hjärtsvikt är en livshotande sjukdom vars symtom kan vara diffusa. Hjärtinfarkt – tecken som kvinnor män missar. Kvinnor och män drabbas i ungefär lika stor utsträckning förutom hos yngre där det är.

Vid svår hjärtsvikt som kan vara livshotande kan du få symtom som.

Vanliga symtom vid hjärtsvikt är trötthet, andfåddhet och bensvullnad. Detta beror på att det ofta antas att män är mer benägna att hjärtsvikt och andra hjärtproblem. Som sådan, är symtomen hos kvinnor som inte diagnostiserats. Ironiskt nog, de obstruktiva symptom hos kvinnor är aldrig lätta att upptäcka, och som på något sätt de är olika i sina egenskaper och liknar symtomen på . Kvinnors hjärtsvikt ser annorlunda ut än mäns, och skälen till att. Hjärtsvikt är vanligt i befolkningen och man kan räkna med att cirka tre procent,.

Förekomsten ökar med stigande ålder och män insjuknar cirka tio år tidigare än kvinnor. För att sätta diagnosen krävs att man har typiska symtom för hjärtsvikt, . Omkring 20personer i Sverige lider av hjärtsvikt.

Vanliga symtom är trötthet, andfåddhet och bensvullnad. Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande tillstånd .