Kammarfläkt

Direktdrivna kammarfläktar med EC-motor (MXPC) alternativt normmotor (MXPD). Lämpar sig för installation i ventilationsaggregat i sug- eller . Direktdriven kammarfläkt försedd med energieffektiv EC-integralmotor.

Fläkthjulet har hög verkningsgrad och låg ljudalstring. Direktdriven kammarfläkt med EC-motor för minskad elförbrukning.

Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring. Våra kammarfläktar är samlade i CENTRIFLOW-serien. De direktdrivna kammarfläktarna CENTRIFLOW Plus finns i storlekar och täcker luftflöden upp till 25 . Direktdriven enkelsugande radialfläkt utan kåpa typ intravent (kammarfläkt).

Standard asynkronmotormotor, fläkthjul och inloppskona monterade på grundram . Energieffektivisera din ventilation med hjälp av våra energieffektiva EC-fläktar. Kammarfläkt med totalverkningsgrader på upp till. För varje aggregatstorlek kan man välja mellan två motorstorlekar, vilket ger möjlighet för optimal drift i . Nicotra Gebhardt lanserar en energieffektiv kammarfläkt med nyutvecklat fläkthjul och energisparmotor.

Kammarfläktar, friblåsande hjul med ytterrotormotor alt. En kammarfläkt är en radialfläkt med bakåtböjda skövlar som saknar spiralkåpa och är monterad direkt i luftbehandlingsaggregatet. Alla objekt listade under Kammarfläkt, Utsug Fläktar, Maskiner på industritorget. Betydelsen av arbetet för Åkerstedts är ett koncept för en kammarfläkt som kan anpassas för varje fläktstorlek i deras nya sortiment av . Fläktar för byggnader kan delas upp i radial-, axial- och kammarfläktar.

De olika fläktarna har olika karaktäristika egenskaper vilket gör dem lämpliga för olika . Med stolthet släpper vi på Fläkt Woods den nya kammarfläkten Centriflow 3D i våra eQ aggregat! Människor tillbringar procent av sina liv inomhus. Med olika tekniska installationer och system är det idag möjligt att skapa ett närmast . InstallationsfilByte av kammarfläkt i aggregat.