Känslor psykologi

Det finns det ett brett spektrum av skilda känslor i människans själsliv. Den första gruppen utgörs av allmänmänskliga känslor som lycka, nedstämdhet, vrede, . Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie Forskare pratar psykologi, med aktuella forskningsföreläsningar.

Den kognitiva psykologin vill att du fokuserar på de tankar som får dig att. CachadLiknandeSedan Solomon Aschs klassiska experiment på 50-talet har vi vetat vilken stark mekanism konformitet är. En betydande andel av försökspersonerna i den . Vi på Psykologifabriken älskar som bekant appar.

Med bloggen Experimentfabriken vill vi lyfta fram alla de digitala verktyg som finns där ute . När en känsla uppstår hos en individ är det som en psykisk reaktion på något som. Känslor spelar en central roll inom psykologin, men även inom filosofin och . Att veta hur färger och känslor samspelar kan hjälpa dig skapa bättre och mer effektiv design genom att göra medvetna val och kombinationer . Undrar du hur känslor egentligen fungerar? Det kan du läsa om här i vår sammanfattning av kognitiva funktioner, anpassat till gymnasiekurserna i psykologi.

Känslor kommer vi alltid att ha, men vi kan påverka hur de styr våra liv. Utan känslor krymper förnuftet, och tankarna far kors och tvärs utan. De mest populära känsloteorierna i dag inom psykologi och filosofi, de så .


About Hugo