Kapacitiv reaktans

Reaktans betecknar ett slag av frekvensberoende elektriskt motstånd. Reaktansen kan vara av kapacitiv eller induktiv karaktär. Impedans är en kombination av motstånd och reaktans.

Som frekvensen ökar, induktiva reaktans ökar och kapacitiv reaktans minskar. Spänning och ström; Reaktans och Impedans. Storleken på kapacitiva reaktansen Xc bestäms av ka- pacitansen C och .

Följande gäller för en krets som består av en spole och en kondensator som är seriekopplade och som genomflyts av en sinusformad . Induktiv reaktans kapacitiv reaktans 44. Detta motstånd kallas kapacitiv reaktans. Impedans i en växelströmskrets är alltså summan av resistans, induktiv reaktans och kapacitiv reaktans.

Använd formlerna för induktiv och kapacitiv reaktans för att lösa uppgifter. Som nämnts tidigare skulle en ideal kondensator bara ha en kapacitiv reaktans och ingen resistans eller induktans. Väl dimensionerade kondensatorer gör dock . Går i genom begrepp som kapacitans och kapacitiv reaktans, samt visar exempel på hur man kan. Kondenstaorn utgör en Kapacitiv belastning el. För att veta att det är en kondensator (eng. capacitor) skriver man Xc.

Hur vet man NÄR man ska räkna med reaktans? Böjningar: kapacitiv reaktans, kapacitiva reaktansen. Induktans: Reaktans: Frekvensberoende motstånd. En spoles (induktiva) reaktans vid en viss frekvens Xl är . Diskutera ordet kapacitiv reaktans Diskutera.

XL eller XC som anger hur en kretskomponents impedans varierar med.