Kapacitiv

Bildskärmen kan känna var skärmen blir berörd antingen genom att vara resistiv, tryckkänslig, eller kapacitiv, beröring med mera. Den energi (mätt i joule) som är lagrad i en kapacitiv krets är lika med det arbete som krävdes för att transportera laddningarna till den kapacitiva kretsen.

En kapacitiv pekskärm fungerar så att det finns ett osynligt rutnät av ledningar över hela ytan. Dessa är laddade med en väldigt låg strömstyrka och när du drar . Det finns två typer av pekskärmar, resistiv och kapacitiv. Den resistiva känner tryck på skärmen genom att skärmen sviktar något och minskar . Information angående kapacitiva pekskärmar och tekniken bakom dessa typer av skärmar. Den förra för att det är den första mobila Windowsutgåvan med stöd för kapacitiva pekskärmar och den senare för att den typen av pekskärm är .

Innan jag ens överväger någon annan telefon än iphone så måste den ha kapacitiv skärm. Handlar det om teknologi eller handlar det om att . Med hjälp av en svängningskrets skapas mellan dessa elektroder, ett kapacitiv fält. Om ett föremål kommer in i det kapacitiva fältet minskar amplituden på .


About Hugo