Logiska funktioner

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner. En grind är en digital krets vars utgång är en logisk funktion av ett antal ingångar, enligt boolesk algebra. Grinden ges beteckning enligt den elementära logiska .

Switchen kan användas för att implentera logiska funktioner. I boken behandlas först grundläggande talsystem och de logiska funktionerna NOT, AND och OR, åtföljt av . Bearbeta kretsschemat och bygg med logiska block samma funktion. Dra symbolerna från den övre grå rutan till rätt plats i det störra grå fältet, rätta sedan .

Här listas alla logiska funktioner, till exempel funktionerna OCH, ELLER och OM. Denna fråga ställdes av Loke för år sedan i kategorin: funktioner. En logisk funktion är en sanningsfunktion, det vill säga en funktion från sanningsvärden till . Logiska funktioner testar om ett villkor är sant eller falskt.

Det resulterande värdet kallas ett logiskt värde. Om villkoret är sant returneras 1; om det är falskt . Använd funktionen OCH , något av de logiska funktioner, att fastställa om alla villkor i ett test är SANT.


About admin