Nordpool

Nord Pool runs the leading power market in Europe, offering both day-ahead and intraday markets to its customers. Elspot prices represent the result of Nord Pool’s day ahead . Vi presenterar hur timpriset på elbörsen Nord Pool Spot ser ut just nu, i morgon och även historiskt.

Dagens spotpris på el för Sverige på den Nordiska elbörsen Nordpool. Nord Pool är den nordiska elbörs som startades 19av Sverige och Norge. Medlemsländer är numera även Danmark, Finland och Estland.

Adress: Nordpool Outdoor Spa, Isabergsvägen 5Östra Frölunda.

Så gott som all handel med el inom Norden går genom Nord Pool. Det ökar trovärdigheten i den nordiska elbörsen. Ditt elpris kommer att baseras på din elförbrukning och priset på Nordpool för ditt elprisområde (SE– SE4) i svenska kronor med ett påslag från din elleverantör . Nasdaq Commodities (formerly Nordpool) provides access to the world’s largest commodity derivatives exchange and one of Europe’s leading carbon markets.

Spotpriset på el är det rörliga pris som sätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord pool. Nord Pool Spot är den officiella börsen för handel med el i alla de nordiska länderna. Den ägs av de statliga bolagen i respektive land som också äger . Today; Yesterday; Tomorrow; Last Days; Next Days; Last Month; Next Month; Last Year; Next Year; All; Custom Range.

Example 1: Latest hourly prices from all areas.

Elbörsen Nord Pool är en nordisk handelsplats för fysisk elleverans. Nord Pool består av en spotmarknad och är en marknad för kortsiktig handel med fysisk . I mer än tio år har Nordpoolen Golf arrangerat golfresor till Spanien. Vi har i år arrangerat golfresor till spanien.

Elbörsen Nord Pool är en nordisk handelsplats för handel med el. Nasdaq Commodities är en terminsmarknad för finansiell handel i Norden.