Riktat jordfelsskydd

Reläskyd jordfelsskyd admittansfunktion, vinkelmätande funktion, symmetriska komponenter, snedavstämda nät. Provning av de riktade jordfelssfunktionerna visar att de i huvudsak följer. Provning av grundtonsfunktion för riktat jordfelssteg.

Riktade reläer för kapacitiv ström (o) kan införas. Metoden används vid riktade jordfelsskydd (enligt ovan) men även vid oriktade skydd. Skyddets funktion skall vara baserad på grundtonskomponenter av nollföljdsströmmen.

Riktat jordfelsskydd med start- och tid- funktion eller oriktat jordfelsskydd med start-, tid- och momentanfunktion.

Tid- funktionen kan vara antingen konstant-. Detta inkluderar några av marknadens mest populära ljuskällor med riktat ljus. Sök bland över 300uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser. Sammanfattning: Utfört examensarbete undersöker vinkelfelet i mätkretsen för riktade jordfelsskydd och hur det påverkar dess felbortkoppling. Utfört examensarbete undersöker vinkelfelet i mätkretsen för Riktade jordfelsskydd och hur det påverkar dess felbortkoppling.

De för riktat jordfelsskydd använda effektreläerna utföras ofta med . Känsligt riktat jordfelsskydd för ojordade eller högresistivt jordade system . Riktat jordfelsskydd (Jsr); Oriktat jordfelsskydd (Js); Nollpunktsspänningsskydd (NUS); Oriktat överströmsskydd (Ism); Oriktat minusföljdsströmskydd (I2); Antal . De två sistnämnda i form av riktat jordfelsskydd.

Den påverkande storheten för överströmsskyddet är ström, medan den för det . VAMP 25 ledningsskyddet VAMP 2och det riktade skyddsreläet. Brytaren har inbyggda strömtransformatorer som, beroende på modell, kan konfigureras för avkänning av jordfelsströmmar ner till A. I ledningskonfigurationsläget är även automatiskåterinkoppling och riktat jordfelsskydd tillgängliga. VAMP 55: Frekvens- och spänningsskydd för både elnäts- . Efter ideala simuleringar och olika provningar av ett jordfelsskydd i laboratoriemiljö,.

Jämförelse av riktade reläskyddsfunktioner i impedansjordade nät 1 . Skydd på hsp-linje är normalt ett oriktat överströmskydd och riktat jordfelsskydd om det är ett rent produktionsfack så kan detta vara . Denna funktion finns inte för alla distansskydd. Nollpunktsmotståndets funktion är att generera den aktiva ström riktade jordfelsskydd behöver för att kunna detektera enfas-fel mot jord (jordfel) i nätet. I ett riktat vinkelmätande jordfelsskydd finns ett block som beräknar vinkeln mellan nollföljdsströmmen och nollföljdsspänningen.

Provutrustningen anslöts till reläskyddets provdon och anslutningsplintar.