Rot avdrag 2016 skatteverket

Nya regler för rapportering av rot- och rutarbete 201 för utförare. Information om rot- och rutarbete för privatpersoner. CachadInformation om rot- och rutarbete för företag.

CachadInformation om vilka villkoren är för att få rotavdrag. Från och med augusti 20kan du göra rutavdrag för fler ruttjänster. UTÖKADE RUTTJÄNSTER FRÅN OCH MED AUGUSTI 2016.

Riksdagen har beslutat om nya regler för rutavdraget som träder i kraft den januari 2016.

På skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om vad som räknas som bostad och vad . Hoppa till Nya ROT- och RUT-reglerna 20i korthet – Skattereduktion för ROT-arbete är av. Total avdragsutrymme räknas gemensamt med RUT-avdrag. Läs mer på Skatteverkets sida om nya ROT-reglerna 2016. Nya regler för rotavdrag börjar gälla 2016. Enklast att ta reda på det är att kontakta en seriös hantverkare eller Skatteverket.

Hur ser reglerna ut för rotavdrag och rutavdrag under 2017? Från och med januari 20får den som köper rottjänster dra av procent istället för 50. Statistik från Skatteverket, redovisad av organisationen Företagarna, kan nu avslöja .