Strömriktare

En strömriktare är en elektronisk anordning som används för omvandling mellan olika strömtyper. En strömriktare kan också användas för att med hjälp av . ABB är en ledande leverantör av varvtalsreglerade drivsystem för industrin även på DC sidan.

ABB´s DC-system har i decennier varit industrins . En komplett produktportfölj av strömriktarmoduler, E-paneler, rebuild-kit samt skåpsmonterade strömriktare för krävande industrier och tillämpningar. Därför måste en strömriktare ändra växelström till likström. Den använder en enhet som kallas en likriktare, som drivs av små elektriska en-vägs ventiler kallade . Varför ska man ha en linjedrossel framför en strömriktare? Extremt snabba störningar (spikar) i nätet är farliga för tyristorer i strömriktaren.

Vi säljer kompletta system med strömriktare och passande DC-motor. En del modeller är programmeringsbara via PC och kan i vissa fall helt ersätta en PLC. Vi hanterar även utbyte och uppgradering av .